Sermaye Yapısı

Ziraat Sigorta A.Ş.’nin kuruluş sermayesi 20.000.000 TL olup; 2013 yılı Nisan ayında ödenmiş sermayesi 50.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Ziraat Sigorta A.Ş. hisselerinin %99,97’si Ziraat Bankası A.Ş.’ye, kalan %0,03’ü ise Ziraat Finans Grubu üyeleri Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Teknoloji A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait iken hisselerin tamamı (%100’ü) Türkiye Varlık Fonu şirketi olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’ye 22.04.2020 tarihi itibarıyla devredilmiş olup, yeni sermaye yapısına aşağıda yer verilmiştir.


Ortağın Unvanı
Hisse Tutarı (TL)
Hisse Adedi
Hisse Oranı (%)
TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.
50.000.000,00
50.000.000
100