Sera Sigortası

Genel Bilgiler

Sera Sigortaları’nda, geleneksel sistemden poliçe tanzim edilebilmesi için, söz konusu seraların ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydının bulunmaması gerekmektedir.
Bu sigorta, risk inceleme ve değerlendirme sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam, plastik ve cam + plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararı karşılar.

Kapsam

Cam seralar, plastik seralar, cam + plastik seralar (Teknik donanım, konstrüksiyon, örtü malzemesi, ürün)

Teminatlar

Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar

  • Fırtına - hortum
  • Yangın
  • Kar ağırlığı
  • Deprem
  • Volkan patlaması
  • Yer kayması
  • Taşıt çarpması
  • Sel ve su baskını nedeniyle serada ve serada yetiştirilen ürün miktarında meydana gelen eksilme teminatları