Sera Sigortaları

Hasar Süreci

Üretici; sigortalı serada teminata giren risklerle ilgili bir hasar olması durumunda, hasar ihbarını, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içerisinde, en yakın Ziraat Bankası Şubesi aracılığıyla Tarsim’ e yapar.

Hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılması için; hasar gören seraya ait poliçe numarasının, hasar tarihinin, hasar nedeninin ve eksperin size ulaşabileceği cep telefon numarasının doğru verilmesi gerekmektedir.

Tarsim; kendisine bildirilen hasar ihbarlarını, eksper ataması yapılmak üzere ilgili bölge müdürlüğüne otomatik olarak gönderir.

Tarsim Bölge Müdürlüğü; hasarın bulunduğu il, ilçe, köy ve sera özelliklerini göz önünde bulundurarak eksper görevlendirmesini yapar.

Eksper hasar ihbarını aldığı tarihten itibaren birkaç gün içerisinde hasar tespitini yapar. Üretici, rizikonun gerçekleşmesinden, zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan sera ve serada yetiştirilen ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermelidir.

Üreticinin, hasara itiraz etmesi durumunda, ikinci kez hasar tespiti yapılması için 3 gün içerisinde, ilgili banka şubesi kanalıyla yazılı olarak talepte bulunur. Tarsim, talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, 7 gün içinde, yeni bir hasar tespiti yapılması için eksper atamasını yapar. Üreticinin ikinci kez yapılan kesin ekspertize de itiraz etmesi durumunda ise ancak hukuki süreç ile çözüm aranabilecektir.

Hasar

Örnek:

POLICE 123456

Bitkisel Ürün Sigortası ve Sera Sigortası branşlarında, hasar bilgilerinizi sorgulamak için;

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı