Montaj All Risk Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta, poliçe üzerinde yazılı değerlerin montaj süresi içinde, önceden bilinmeyen ve ani sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğramasını temin eder.

Teminatlar

  • Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangınla mücadele
  • Seylap, su basması, yağmur, kar, çığ, fırtına
  • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
  • Kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları, hırsızlık vb.

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • Montajın yapılması için kullanılan makine alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar
  • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar
  • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları
  • Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
  • Dört haftayı geçen deneme döneminde ortaya çıkan zarar ve hasarlar

Genel Şartlar