Leasing All Risk Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile sigortalanan, Leasing'e konu makine ve ekipmanın Leasing Sözleşmesi kapsamındaki kıymetlerde ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda meydana gelebilecek hasarları poliçe üzerinde yer alan sigorta bedeline kadar teminat altına alır.

Teminatlar

 • Makine kırılması teminatları
 • Elektronik cihaz sigortası teminatları
 • Yangın
 • Hırsızlık
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Müteharrik makineler geniş kasko teminatı
 • Fiziki infilak
 • Seyyar taşınabilir cihazlar
 • Hava taşıtları çarpması
 • Dahili su, duman
 • Kar ağırlığı

Genel Şartlar