Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları

Hasar Süreci

Üretici, sigortalı hayvanlarında poliçesinde yer alan teminatlarla ilgili bir hasar olması halinde hasar ihbarını en geç 24 saat içinde doğrudan TARSİM Çağrı Merkezine ( 0850 250 82 77) yapılmalıdır.

Çağrı Merkezine; hasar gören hayvana ait poliçe numarasının, hasar tarihinin, hasar nedeninin ve eksperin size ulaşabileceği cep telefon numarasının doğru verilmesi gerekmektedir.

Sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür.

TARSİM tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim Eksper hasar ihbarı yapılan hayvanları/kümesi en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak Hasar Raporu'nu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak kesinleşmiş tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Üretici, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek, nüfus cüzdanı göstermek ve poliçe numarasını söylemek suretiyle tazminatını alabilir.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, TARSİM'e vermekle yükümlüdür.

Örnek:

HASAR 123456 TR123456789100

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456

Hasar İhbar/Ekspertiz/Ödeme İş Akışı