Kredi Koruma Sigortası

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası’ndan bireysel kredi kullanan kredi müşterilerimizin, beklenmedik durumlara karşı kredi ödemelerini güvence altına almasını sağlayan bir sigorta ürünüdür. İstem Dışı İşsizlik, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza – Hastalık Sonucu Hastane Yatışları ve Kaza – Hastalık Sonucu İş Göremezlik gibi beklenmedik durumların gerçekleşmesi sonucunda 12 aya kadar kredi taksitleri Ziraat Sigorta tarafından, müşteri adına  Ziraat Bankası’na ödenmesi temin edilir. Konut Kredisinde aylık geri ödeme tutarı en fazla 2.500 TL’ye kadar teminat verilirken diğer tüm bireysel kredilerde en fazla aylık 1.500 TL’ye kadar teminat verilmektedir.

Kimler poliçe yaptırabilir?

18 – 65 yaş arası sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den Bireysel Kredi kullanan SGK’lı (4a) çalışan kişiler için düzenlenmektedir. Devlet memurları, emekliler, çiftçiler ve ev hanımları için teminat verilemez. Kredi kullandırımı tamamlanan müşteriye en fazla 5 iş günü içerisinde Kredi Koruma Sigortası düzenlenmelidir.

Teminatlar

  • İstem Dışı İşsizlik
  • Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet
  • Kaza – Hastalık Sonucu İş Göremezlik
  • Hastane Gündelik Tazminat (HGT)

İstem Dışı İşsizlik

Sigortalının iş akdinin kendi isteği ve kusuru dışında feshedilmesi halinde, kredi borcunun işsizlik belgesi getirilen aylar için ve her bir işsizlik hadisesinde en fazla 6 ay, kredi süresi boyunca ise 12 ay süreyle Ziraat Sigorta tarafından kredi müşterisi adına T.C. Ziraat Bankası'na ödenmesini sağlar.

Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet

  • Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içerisinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde tazminat ödemesi yapılacaktır.
  • Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde sürekli sakatlığa maruz kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlık oranının belgelendirilmesi şartıyla sakatlık oranına göre poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde tazminat ödemesi yapılacaktır.

Kaza– Hastalık Sonucu İş Göremezlik

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu iş göremez duruma gelmesi ve devlet /üniversite hastanesi sağlık kurulu tarafından verilecek istirahat raporu ile belgelemesi halinde ilk 30 günü geçen raporlu olduğu her gün için, poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde (bir poliçe döneminde en fazla 180 gün) tazminat ödemesi yapılacaktır. Poliçede belirtilen teminat limiti günlük ödenebilecek teminat tutarını ifade etmektedir.

Hastane Gündelik Tazminat (HGT)

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda, hastanede yatacağı ilk 7 günü aşan her gün için, poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde (bir poliçe döneminde en fazla 180 gün) tazminat ödemesi yapılacaktır. Poliçede belirtilen teminat limiti günlük ödenebilecek teminat tutarını ifade etmektedir.

Genel Şartlar;