Kobi Bina Paket Sigortası

Genel Bilgiler

İnşaatı tamamlanmış, betonarme karkas, çelik konstrüksiyon veya yığma kagir yapı tarzındaki küçük ve orta boy işletmelerin bina, çevre düzenlemeleri, demirbaş, makine, emtealarına karşı teminat verilen bir paket poliçedir.

Sadece risk grubu düşük bazı faaliyet gruplarında işletmelerdeki riskleri teminat altına almak için hazırlanmış bir üründür.

Zorunlu Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, İnfilak
 • Sel ve su baskını
 • Grev, Iokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör

Ek Teminatlar

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Deprem  
 • Yer kayması 
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Enkaz kaldırma
 • Yangın mali sorumluluk
  • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
  • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
  • Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğu
 • Bina sabit kıymetleri hırsızlığı
 • Alternatif iş yeri (hasar nedeniyle işyeri değişikliği) masrafları
 • Cam kırılması
 • Hukuksal koruma
 • 3. şahıs mali mesuliyet
 • İş durması
 • Kira kaybı
 • Ziraat yardım

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Muhteviyat deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Deniz taşıtları çarpması

Genel Şartlar