İnsan Kaynakları Uygulamaları

EĞİTİM

Eğitimin temel amacı personelin bilgi ve beceri düzeyini yükselterek onları daha üst görevlere hazırlamak, temel fonksiyonu da personelin niteliklerini görev tanımlarındaki yazılı işlerin gerektirdiği düzeye çıkartmaktır.

Şirket personelini, mesleki bilgilerinin arttırılması, beceri ve davranışlarının geliştirilmesi ve bir üst göreve hazırlanması amacıyla yurt içinde ve dışında çeşitli kurumlarca düzenlenen kurslara, çeşitli işbaşı eğitim programlarına gönderebilir.

İŞ BAŞVURULARI

İşe alımlarda adayların işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olması beklenmektedir. Bu niteliklerin yanında iş tecrübesi ve teknolojiye yatkınlık aranan özellikler arasındadır.