Hayvan Hayat Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları (deli dana) ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (antrax ve kuduz hariç) haricindeki;

  • Her türlü hayvan hastalıkları,

  • Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,

  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

  • Yangın ve infilak nedeni ile meydana gelen ölüm ve zorunlu kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. Ayrıca büyükbaş hayvanlarda yavru atma riski sigorta teminatı altına alınabilir.

Kapsam: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlar

Teminatlar

  • Ölüm,
  • Zorunlu kesim,
  • Yavru atma,
  • Yavru ölümü