Hasar Anında Yapılması Gerekenler ve Gerekli Belgeler


Kasko Sigortaları

Kaza Halinde

Aracınız bir kazaya karışmış ise trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesi için aracınızı olay yerinden hareket ettirmeyiniz.

Maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi ve karşı taraf/taraflar ile anlaşma sağlandı ise maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını düzenleyebilirsiniz.

Ancak aşağıdaki durumlarda, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenlenemez. Bu hallerde derhal kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma) haber vermeniz gerekmektedir. Kolluk kuvvetlerince olay yerinde "resmi trafik kazası tespit tutanağı" düzenlenecektir. Bu durumda onaylı ve "aslı gibidir" ibareli resmi trafik kazası tespit tutanağını görevli sigorta eksperine ibraz etmeniz gerekmektedir.

Taraflar Arasında Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağının Düzenlenemeyeceği Haller;

 • Kazaya karışan taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda,
 • Sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa,

Gerekli Belgeler

 • Resmi trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti veya anlaşmalı kaza tutanağı,
 • Alkol raporu tasdikli sureti (resmi trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmiş ise),
 • Ehliyet fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • Araç rehinli ise rehin koyan kurumun hasar ödenmesine muvafakati,
 • Aracın yanması durumunda itfaiye raporu ve hasar fotoğrafları,
 • Yük taşıyan araçlarda irsaliye ve faturalar,
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında sigorta eksperi veya Ziraat Sigorta A.Ş tarafından ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Aracın Çalınması Halinde

Sigortalı aracınızın çalınması halinde ilk olarak derhal size en yakın polis veya jandarma karakoluna müracaat edin ve aracınızı çalındığını bildirin. Sonrasında Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimizi arayıp aracınızın çalındığını bildirerek hasar dosyası açtırınız.

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunamaması durumunda;

Gerekli Belgeler

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli sureti),
 • Maliye'den borcu yoktur yazısı,
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı,
 • Aracın trafik dosyası, asıl ve yedek anahtarlar,
 • Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden trafik kaydının silindiğine dair yazı,
 • Dain-i Mürtein var ise ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında sigorta eksperi veya Ziraat Sigorta A.Ş tarafından ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Aracınızdaki Radyo-Teybin Çalınması Halinde

Sigortalı aracınızda bulunan radyo - teybin çalınması halinde ilk olarak derhal size en yakın polis veya jandarma karakoluna müracaat edin ve aracınızdaki radyo-teybin çalındığını bildirin ve müracaat ettiğiniz kolluk kuvvetinin görgü tespit tutanağı tutmasını sağlayın. Sonrasında Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimizi arayın ve kasko sigortalı aracınızdaki radyo teyibin çalındığını bildirerek hasar dosyası açtırınız.

Gerekli Belgeler

 • İfade ve görgü tespit zaptı,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • Dain-i Mürtein var ise ilgili kurumdan muvafakatname,
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında sigorta eksperi veya Ziraat Sigorta A.Ş tarafından ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Aracın Camının Kırılması Halinde

Sigortalı aracınızda bulunan herhangi bir camın (ön, arka veya yan camlar) kırılması halinde, Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimizi arayın ve size en yakın anlaşmalı cam servisini öğrenerek aracınızı size bildirilen servise götürün. Anlaşmalı cam servislerimizde sadece poliçenizi ibraz etmeniz veya poliçe numaranızı vermeniz yeterli olacaktır. Siz çayınızı yudumlarken aracınızın camı değiştirilecektir.


Trafik Sigortaları

Maddi Hasarlı

Maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi ve karşı taraf/taraflar ile anlaşma sağlandı ise maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını düzenleyebilirsiniz. 
Ancak aşağıdaki durumlarda, anlaşmalı kaza tespit tutanağının düzenlenemez. Bu hallerde derhal kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma) haber vermeniz gerekmektedir. Kolluk kuvvetlerince olay yerinde "resmi trafik kazası tespit tutanağı" düzenlenecektir. Bu durumda onaylı ve "aslı gibidir" ibareli resmi trafik kazası tespit tutanağını görevli sigorta eksperine ibraz etmeniz gerekmektedir.

Taraflar Arasında Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağının Düzenlenemeyeceği Haller

 • Kazaya karışan taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda,
 • Sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa,

Gerekli Belgeler

 • Resmi trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti veya anlaşmalı kaza tutanağı,
 • Alkol raporu tasdikli sureti (resmi trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmiş ise) (mağdur araç ve sigortalı araç sürücülerine ait),
 • Ehliyet fotokopisi (mağdur araç ve sigortalı araç sürücülerine ait),
 • Ruhsat fotokopisi (mağdur araç ve sigortalı araç sürücülerine ait),
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında sigorta eksperi veya Ziraat Sigorta A.Ş tarafından ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Ölümlü Trafik Kazası

Sigortalı araç sürücüsünün kusuru sonucunda meydana gelen ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin varisleri veya vekili tarafından Şirketimize başvurulması gerekmektedir. Şirketimiz yetkililerince, yapmanız gereken işlemler ve temin etmeniz gereken belgeler bildirilecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazası

Sigortalı araç sürücüsünün kusuru sonucunda meydana gelen yaralanmalı trafik kazası neticesinde yaralanan kişi veya yakını veya vekili tarafından Şirketimize başvurulması gerekmektedir. Şirketimiz yetkililerince, yapmanız gereken işlemler ve temin etmeniz gereken belgeler bildirilecektir.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını indirmek için tıklayınız


Seyahat Sağlık Sigortaları

Acil Bir Durumda Sigortalı Herhangi Bir Girişimde Bulunmadan Önce Ziraat Asistans'ı Arayarak:

 • Adını ve soyadını, poliçe numarasını ve geçerlilik tarihini,
 • Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
 • Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.
 • Acil tıbbi nedenlerle bu bildirim yapılamadıysa mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 5 gün içinde alınan hizmetler ile ilgili bilgi Ziraat Asistans'a bildirilmelidir.

Tıbbi Tedavi Teminatı Kapsamına Giren Harcamaların İncelenebilmesi İçin Gerekli Belgeler:

 • Hastane raporu,
 • Reçeteler ve ilaç kupürleri,
 • Medikal tetkik sonuçları,
 • Fatura ve makbuz asılları,

Tazminat talebinin değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Ferdi Kaza Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimize en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Ölüm İle İlgili Talepler

 • Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı),
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ölüm raporu,

Maluliyetle İlgili Talepler

 • Kaza tutanağı (onaylı sureti),
 • Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu,

Tedavi Masrafları İle İlgili Talepler

 • Kaza tespit tutanağı, yok ise kaza beyanı,
 • Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları,
 • Hastane epikriz (hastane çıkış özeti) raporu,

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Ferdi Kaza Koltuk Sigortası

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimize en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Ölüm İle İlgili Talepler

 • Kaza zaptı,
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ölüm raporu,
 • Ölen kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belgelendiren savcılık iddianamesi (zabıtta belirtilmemiş ise),
 • Ölen muavinin sigortalı araçta muavin olarak çalıştığına dair resmi belge.

Maluliyetle İlgili Talepler

 • Kaza tutanağı (onaylı sureti),
 • Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu,
 • Malul kalan kişinin sigortalı araç yolcusu olduğunu belgelendiren savcılık iddianamesi (Koltuk Ferdi Kaza Poliçelerinde),
 • Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi makamlardan alınacak belge,

Tedavi Masrafları İle İlgili Talepler

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları,
 • Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
 • Malul kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belgelendiren savcılık iddianamesi (zabıtta belirtilmemiş ise),
 • Malul kalan muavin ise sigortalı araçta muavin olarak çalıştığına dair resmi belge,

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Konut Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimize en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir.

Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb bilgilerin Hasar İhbarı esnasında bildirilmesi ekspertiz ve dosya takip işlemlerine hız kazandıracaktır.

Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır.

Hırsızlık

Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık Hasarlarında Talep Edilecek Belgeler Aşağıda Yer Almaktadır;

 • Görgü tespit tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir),
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise),

Yangın

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği),
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar,
 • Mevcut ise onarım faturaları,
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için),
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan,
 • İş yeri vergi levhası,
 • Hasarlı malın alış faturaları,
 • İş yerinin mali kayıtları,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Deprem

 • Hasarlanan mallarınızdaki (bina ve/veya ev eşyası) zararı belirten talep yazısı,
 • Afet İşleri Müdürlüğü'nden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten tasdikli rapor,
 • Onarım faturaları (mevcut ise),
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti,
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları,
 • Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti,

Cam Kırılması

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararınızı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
 • Onarım faturası,

Dahili Su, Sel, Su Baskını

 • Hasarı meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Hasar gören malların alış faturaları (mevcut ise),
 • İş yeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

İşyeri Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimize en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir.

Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb bilgilerin Hasar İhbarı esnasında bildirilmesi ekspertiz ve dosya takip işlemlerine hız kazandıracaktır.

Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır.

Hırsızlık

Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık Hasarlarında Talep Edilecek Belgeler Aşağıda Yer Almaktadır;

 • Görgü tespit tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir),
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise),

Yangın

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği),
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar,
 • Mevcut ise onarım faturaları,
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için),
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan,
 • İş yeri vergi levhası,
 • Hasarlı malın alış faturaları,
 • İş yerinin mali kayıtları,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Deprem

 • Hasarlanan mallarınızdaki (bina ve/veya ev eşyası) zararı belirten talep yazısı,
 • Afet İşleri Müdürlüğü'nden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten tasdikli rapor,
 • Onarım faturaları (mevcut ise),
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti,
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları,
 • Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti,

Cam Kırılması

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararınızı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
 • Onarım faturası,

Dahili Su, Sel, Su Baskını

 • Hasarı meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Tapu fotokopisiveya kira kontratı,
 • Hasar gören malların alış faturaları (mevcut ise),
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi,

Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Sera Sigortası

 • Hasar olduğunda sigortalı/sigorta ettiren, poliçesi ile birlikte ilgili acentesine 5 iş günü içerisinde başvurarak hasar bildiriminde bulunması gerekmektedir.
 • Hasar tespit organizasyonları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından yürütülmektedir.
 • Hasar tespit talep formu acente tarafından eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır.
 • TARSİM tarafından hasar tespiti için atanan Eksper'in ekspertiz aşamasında sigortalı /sigorta ettiren bulunmalıdır.
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.
 • Devlet Destekli poliçelerin hasarı halinde yapılması gerekenler ile ilgili detaylara http://www.tarsim.org.tr/ adresinden "Mevzuat" - "Genel Şartlar" bölümünden "Sera Sigortaları" linkinden ulaşabilirsiniz.

Dolu ve Dolu + Don Sigortası

Hasar olduğunda sigortalı/sigorta ettiren poliçesi ile birlikte ilgili acentesine 5 iş gününde başvurarak hasar bildiriminde bulunmalıdır.

 • Sigortalı/sigorta ettirenin hasarla ilgili bilgileri (hasar tarihi, hasar nedeni vb.) eksiksiz ve doğru olarak acentesine bildirmelidir.
 • Hasar tespit organizasyonları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından yürütülmektedir.
 • Hasar tespit talep formu acente tarafından eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır.
 • TARSİM tarafından hasar tespiti için atanan Eksper'in ekspertiz aşamasında sigortalı/sigorta ettiren bulunmalıdır.
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.Bitkisel Hasarlarda Gerekli Belgeler

 • Geçici eksper raporu,
 • Kesin eksper raporu,
 • Yangın var ise itfaiye raporu,
 • Jandarma raporu,
 • TARSİM'den verim kaybı oranı ile ilgili ek görüş,
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.
 • Devlet Destekli poliçelerin hasarı halinde yapılması gerekenler ile ilgili detaylarahttp://www.tarsim.org.tr/ adresinden "Mevzuat" - "Genel Şartlar" bölümünden "Bitkisel Ürün Sigortaları" linkinden ulaşabilirsiniz.

Hayvan Hayat (büyükbaş-küçükbaş)

Gerekli Belgeler

 • Hasar halinde üretici/sigortalı hayvanın hasar bildirimini en geç 24 saat içerisinde öncelikle sigortaya kabul muayenesini yapan veteriner hekime, ilgili veteriner hekime bildirememesi halinde bölgede Tarsim A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş başka bir veteriner hekime ve/veya poliçede kayıt altına alınan veteriner hekimlerden birisine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Hasar tespit organizasyonları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.(TARSİM) tarafından yürütülmektedir
 • Veteriner Hekim Raporu
 • Sigortalı hayvanın ölümü veya mecburi kesimi durumunda ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair Tarım İl /İlçe Müdürlüklerinden alınacak belge hayvanın mecburi kesimi durumunda satılan kısmına ilişkin müstahsil makbuzu veya fatura,
 • Hayvanın hasar anında çekilmiş fotoğrafları (yavru atma dahil),
 • Hayvanın ölümü veya kesim sonrası kısmı veya tam imhası durumlarında imha raporu,
 • Yangın sonucu ölen hayvanlarda rapor ekinde savcılıktan alınacak takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesi,
 • Mezbahada kesimi durumunda mezbaha kesim raporu,
 • Hayvanın infertilite gerekçesi ile kesimi durumunda suni tohumlama belgeleri, ve işletme döl verim kaydı,
 • Hayvanın RPT nedeni ile hasar görmesi durumunda mıknatıs yutturulduğuna dair belge,
 • Hayvanın yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hastalıktan dolayı hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri,
 • Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya veteriner hekim eksperce gerekli görülecek diğer hususlarda laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuar raporu,
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.
 • Devlet Destekli poliçelerin hasarı halinde yapılması gerekenler ile ilgili detaylara http://www.tarsim.org.tr/ adresinden "Mevzuat" - "Genel Şartlar" bölümünden "Hayvan Hayat Sigortaları" linkinden ulaşabilirsiniz.

Nakliyat Emtea Sigortası

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimize en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir. Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb bilgilerin Hasar İhbarı esnasında bildirilmesi ekspertiz ve dosya takip işlemlerine hız kazandıracaktır. Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Gerekli Belgeler

 • Sürücünün sürücü belgesi,
 • Araç ruhsatı,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Hasarlı emteanın sovtaj değeri hakkında bilgi,
 • Gümrük giriş ve çıkış beyannamesi,
 • Onarım ve parça faturaları,
 • Tazminat talep yazısı,
 • Taşınan emteaya ilişkin fatura,
 • Taşınan emteaya ait konşimento,

Bozulma

 • Taşıyıcı firma yetkililerinin imzasının bulunduğu tutanak,
 • İmha tutanağı,
 • Bitki sağlık sertifikası,
 • Aracın en az 24 saat arızalı olduğunu gösteren belge,

Trafik Kazası

 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Taşıyıcı firma ile nakliye sözleşmesi,

Doğal Afetler

 • Taşıyıcı firma yetkililerinin imzasının bulunduğu tutanak,
 • Olayın meydana geldiği yer ve tarihi içeren ilgili kurumdan alınacak rapor,

Batma Gaiplik

 • Kaptan raporu,
 • Olay ile ilgili resmi tutanaklar,

Ambalaj Hatası

 • Taşıyıcı firma yetkililerinin imzasının bulunduğu tutanak,

Sızma-Akma

 • Taşıyıcı firma yetkililerinin imzasının bulunduğu tutanak,

Noksanlık

 • Taşıyıcı firma yetkililerinin imzasının bulunduğu tutanak,
 • Müfrez ordino aslı,

Islanma

 • İmha tutanağı,

Araçla Birlikte Çalınma

 • Çalınma hadisesi ile ilgili cumhuriyet savcılığına verilen dilekçe,

Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası (TMM)

TMM sigortalarında poliçenin özelliği nedeni ile henüz sisteme kayıt edilmeyen poliçeler ve/veya zeyil ile eklenmeyen nakil araçların olabileceği göz önünde bulundurularak hasar bildirimlerinin yazılı olarak Ziraat Sigorta A.Ş.'ne yapılması gerekmektedir. Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Gerekli Belgeler

 • Toplu taşıma irsaliyesi,
 • Taşınan emteanın faturası,
 • Alıcı veya satıcının tazminat talep yazısı,
 • Aracı kullanan sürücünün beyanı ve sürücü belgesi sureti,
 • Hasarlı emteanın sovtaj değeri hakkında bilgi,
 • Aracın ruhsat sureti,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Onarım yapıldıysa taşıyıcı adına düzenlenmiş onarım faturası,

Hasarın Türüne Göre İstenen Belgeler

Yangın

 • İtfaiye raporu,
 • Savcılık iddianamesi ve takipsizlik kararı,

Yükleme Boşaltma

 • Alıcı firma nezdinde düzenlenen tutanak,

Nakliye Sırasında Hasar

 • Alıcı firma nezdinde düzenlenen tutanak,

Trafik Kazası

 • Trafik kazası tespit tutanağı,

Doğal Afetler

 • Olayın meydana geldiği yer ve tarihi içeren ilgili kurumdan alınacak rapor,

Islanma

 • Aracın tentesinin görülebildiği fotoğraf,

Hırsızlık

 • İfade ve görgü tespit tutanağı,
 • Resmi makamlardan alınacak faillerin ve çalıntı emteanın bulunup bulunamadığına dair yazı,
 • Cumhuriyet savcılığına verilen dilekçe,

Tekne Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimize en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir. Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb. bilgilerin hasar bildiirmi esnasında bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır. Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Genel Belgeler

 • Olay ile ilgili baş mühendis raporu,
 • Kaptan raporu,
 • Personel yeterlilik belgesi,
 • Makine ve seyir defteri,
 • Denize elverişlilik belgesi,
 • Kaptan ehliyeti,
 • Klas sertifikası ve devamlılık belgesi,
 • Gemi tasdiknamesi,
 • Tonilatı belgesi,
 • Personel listesi,
 • Deniz raporu,
 • Tamir ve masraf faturaları,
 • Gemi adamlarında asgari emniyet belgesi,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,

Yangın

 • İtfaiye raporu,
 • Takipsizlik kararı,
 • Savcılık iddianamesi,

İnfilak

 • Deniz raporu,
 • Müracaat tutanağı,
 • Çatma-çatışma,
 • Deniz raporu,
 • Tekne batma-gaiplik,
 • Liman terkin vesikası,

Makine Hasarı

 • Olay ile ilgili baş mühendis raporu,

Kaybolma

 • Müracaat tutanağı,

Oturma

 • Olay ile ilgili baş mühendis raporu,

El Koyma

 • El koyma olayı ile ilgili düzenlenen resmi tutanaklar,

Yat Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimizi en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir. Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb. bilgilerin hasar bildiirmi esnasında bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır. Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Genel Belgeler

 • Kaptan raporu,
 • Makine ve seyir defteri,
 • Yatı kullanan kişinin ehliyeti,
 • Olay ile ilgili yazılı beyan,
 • Tamir ve parça faturası,
 • İşletme ruhsatı,
 • Denize elverişlilik belgesi,
 • Tonilato belgesi,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraf,

Yangın

 • İtfaiye raporu,
 • Takipsizlik kararı,
 • Savcılık iddianamesi,

Tekne Batma-Gaiplik

 • Liman terkin vesikası,

Fırtına

 • Meteoroloji raporu,
 • Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık

 • Müracaat tutanağı,
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir),
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Çatma-çatışma,
 • Deniz raporu,
 • Kurtarma yardım,
 • Kurtarıcı firma ile yapılan sözleşme,

Ölüm

 • Personel listesi,
 • Olay ile ilgili düzenlenen resmi tutanaklar,
 • Ölen kişinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı,
 • Otopsi tutanağı,
 • Yaralanma,
 • Personel listesi,
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları,
 • İlaç kupürleri,

İnşaat Ve Montaj Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimize en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir. Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb. bilgilerin hasar bildiirmi esnasında bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır. Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Genel Belgeler

 • Sigortalının bedel ayrımlı tazminat talep yazısı,
 • Olay ile ilgili ayrıntılı beyan,
 • Teknik şartname,
 • Hak ediş raporları,
 • İnşaat-montaj sözleşme suretleri,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Hasarın giderilmesi için kullanılan malzeme ve işçilik faturası,
 • Poliçede 3. şahıs teminatı varsa 3. şahıslara verilen zarara ait ayrıntılı döküm,

Hareketli İş Makinesi

 • Operatör belgesi,
 • Araç ruhsatı,

Yangın

 • İtfaiye raporu,
 • Karakol müracaat, ifade ve görgü tutanakları,
 • Savcılık takipsizlik kararı veya iddianamenin tasdikli suretleri,

Dahili Su

 • Mevcut ise karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların (örneğin üst kat komşusunun) neden olması durumunda, yöneticiden, noterden ya da mahalli karakol tarafından düzenlenen tutanak,

Fırtına, Hortum, vb.

 • Mahalli meteoroloji istasyonundan hadise tarihinde fırtınanın şiddetini gösteren fırtına raporu,
 • Sigortalının olayın nasıl olduğuna dair beyanı,
 • Mevcut ise karakol müracaat, ifade ve görgü tespit tutanağı,

Araç Çarpması

 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Trafik kazası tespit tutanağı,

Deprem

 • Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar,
 • Sivil rizikolarda DASK poliçesi,

Kar Ağırlığı

 • Hadise tarihindeki kar yağışı ve kar kalınlığını gösterir Meteoroloji Raporu,

Cam Kırılması

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararınızı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
 • Onarım faturası,
 • Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık

 • Karakol müracaat, ifade , görgü tespit tutanakları,
 • Faillerin ve çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair ilgili resmi kurumlardan alınacak yazılar,

Terör

 • İtfaiye raporu,
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Savcılık dosyasında bulunan her türlü belge,
 • Kötü niyetli hareketler,

İtfaiye Raporu

 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Savcılık takipsizlik kararı veya iddianamenin tasdikli sureti,

Yangın Mali Mesuliyet

 • İtfaiye raporu,
 • Savcılık iddianamesi ve takipsizlik kararı,
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Zarar gören 3. şahsın/firmanın ayrıntılı ve tercihan kuruşlandırılmış zarar talep yazısı,

Elektronik Cihaz Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimizi en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir. Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb. bilgilerin hasar bildiirmi esnasında bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır.Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Genel Belgeler

 • Sigortalının olayın meydana geliş sebebini anlatan olay ile ilgili beyanı,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Tamir ve parça faturaları,
 • Olayın meydana geliş sebebini anlatan teknik servis raporu,

Yangın

 • İtfaiye raporu,
 • Karakol müracaat, ifade ve görgü tutanakları,
 • Savcılık takipsizlik kararı veya iddianamenin tasdikli suretleri,

Dahili Su

 • Mevcut ise karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların (örneğin üst kat komşusunun ) neden olması durumunda, yöneticiden, noterden ya da mahalli karakol tarafından düzenlenen tutanak,

Fırtına, Hortum, vb.

 • Mahalli meteoroloji istasyonundan hadise tarihinde fırtınanın şiddetini gösteren fırtına raporu,
 • Sigortalının olayın nasıl olduğuna dair beyanı,
 • Mevcut ise karakol müracaat, ifade ve görgü tespit tutanağı,

Araç Çarpması

 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Trafik kazası tespit tutanağı,

Deprem

 • Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar,
 • Sivil rizikolarda DASK poliçesi,

Kar Ağırlığı

 • Hadise tarihindeki kar yağışı ve kar kalınlığını gösterir Meteoroloji RaporuKarakol müracaat,
 • Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık

 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Faillerin ve çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair ilgili resmi kurumlardan alınacak yazılar,

Terör

 • İtfaiye raporu,
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Savcılık dosyasında bulunan her türlü belge,

Kötü Niyetli Hareketler

 • İtfaiye raporu,
 • İfade, görgü tespit tutanakları,
 • Savcılık takipsizlik kararı veya iddianamenin tasdikli sureti,

Yangın Mali Mesuliyet

 • İtfaiye raporu,
 • Savcılık iddianamesi ve takipsizlik kararı,
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Zarar gören 3. şahsın/firmanın ayrıntılı ve tercihan kuruşlandırılmış zarar talep yazısı,

Makine Kırılması Sigortaları

Hasar bildiriminizin 7 gün 24 saat hizmet veren Ziraat Sigorta Müşteri İletişim Merkezimizi en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir. Poliçe numarası, irtibat telefonları, adres bilgileri, hasar tarihi, hasarlanan kıymet, hasar sebebi, tahmini hasar tutarı, vb. bilgilerin hasar bildiirmi esnasında bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır. Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Genel Belgeler

 • Sigortalının olayın meydana geliş sebebini anlatan olay ile ilgili beyanı,
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Tamir ve parça faturaları,
 • Olayın meydana geliş sebebini anlatan teknik servis raporu,

Yangın

 • İtfaiye raporu,
 • Karakol müracaat, ifade ve görgü tutanakları,
 • Savcılık takipsizlik kararı veya iddianamenin tasdikli suretleri,

Dahili Su

 • Mevcut ise karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların (örneğin üst kat komşusunun) neden olması durumunda, yöneticiden, noterden ya da mahalli karakol tarafından düzenlenen tutanak,

Fırtına, Hortum, vb.

 • Mahalli meteoroloji istasyonundan hadise tarihinde fırtınanın şiddetini gösteren fırtına raporu,
 • Sigortalının olayın nasıl olduğuna dair beyanı,
 • Mevcut ise karakolmüracaat, ifade ve görgü tespit tutanağı,

Araç Çarpması

 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Trafik kazası tespit tutanağı,

Deprem

 • Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar,
 • Sivil rizikolarda DASK poliçesi,

Kar Ağırlığı

 • Hadise tarihindeki kar yağışı ve kar kalınlığını gösterir Meteoroloji Raporu,
 • Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve/veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık

 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Faillerin ve çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair ilgili resmi kurumlardan alınacak yazılar,

Terör

 • İtfaiye raporu,
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Savcılık dosyasında bulunan her türlü belge,

Kötü Niyetli Hareketler

 • İtfaiye raporu,
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Savcılık takipsizlik kararı veya iddianamenin tasdikli sureti,

Yangın Mali Mesuliyet

 • İtfaiye raporu,
 • Savcılık iddianamesi ve takipsizlik kararı,
 • Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları,
 • Zarar gören 3. şahsın/firmanın ayrıntılı ve tercihan kuruşlandırılmış zarar talep yazısı,

Hareketli İş Makinesi

 • Operatör belgesi,
 • Araç ruhsatı,