Güneş Enerji Santralleri Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta, çalışır vaziyetteki tesislerin arıza ve fiziksel zararlar gibi ani ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan olaylar sonucundaki zarar ve  hasarları teminat altına alır.

Teminatlar

 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
 • Kısa devre, yüksek voltaj
 • Yangın, yıldırım, her nevi infilak, kavrulma, kararma, duman ve is
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler
 • Su ve rutubet etkisi, paslanma
 • İşletme personeli veya üçüncü şahısların, ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajı
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • İstisna edilmeyen tüm riskler

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Kar kaybı
 • Performans kaybı

Genel Şartlar

Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları