Girişimcim Ziraat Güvencesinde

Genel Bilgiler

İşyeri sahibi olan müşterilerimize özel olarak hazırlanan sigorta ürünüdür. 18-55 yaş arasındaki Ziraat Bankası müşterisi olan ticaret ve esnaf siciline kayıtlı iş yeri sahipleri bu poliçeden yararlanabilir.


Teminatlar

 • Nakit destek teminatı
 • İşyeri asistans
 • Kaza sonucu vefat ve kaza sonucu maluliyet
 • Kaza-hastalık sonucu iş göremezlik
 • Hastane gündelik tazminat (HGT)
 • Riskli hastalıklar 

Nakit Destek Teminatı

Riziko adresinde belirtilen sigortalıya ait iş yerinde, aşağıda yer alan risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu oluşan fiziki zararlar nedeniyle faaliyetlerinin 14 günden uzun süreli durması halinde; 14 günü aşan her gün için, günlük 100 TL (bir poliçe döneminde ise en fazla 200 gün) tazminat ödemesi yapılır. Poliçede belirtilen teminat limiti bir poliçe döneminde ödenebilecek azami teminat tutarını ifade etmektedir.

 • Yangın
 • Dâhili su
 • Fırtına
 • Taşıt çarpması
 • Duman
 • Terör
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

Ziraat İşyeri Asistans

Poliçede belirtilen riziko adresi için Ziraat Yardım Hizmeti verilir.

Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet

Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içerisinde vefat etmesi halinde tazminat ödemesi yapılır.

Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde sürekli sakatlığa maruz kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlık oranının belgelendirilmesi şartıyla sakatlık oranına göre tazminat ödemesi yapılır.

Kaza-Hastalık Sonucu İş Göremezlik

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu iş göremez duruma gelmesi ve devlet/üniversite hastanesi sağlık kurulu tarafından verilecek istirahat raporu ile belgelemesi halinde ilk 14 günü geçen raporlu olduğu her gün için günlük 100 TL (bir poliçe döneminde ise en fazla 30 gün)  tazminat ödemesi yapılır.

Hastane Gündelik Tazminat (HGT)

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda, hastanede yatacağı ilk 14 günü aşan her gün için, günlük 100 TL (bir poliçe döneminde ise en fazla 30 gün)  tazminat ödemesi yapılır.

Riskli Hastalıklar

İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen, yüksek tedavi maliyetleri olan ve yaşam kalitesini düşüren kanser, inme (serebrovasküler hastalıklar), miyokart enfarktüsü (kalp krizi), koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı (By-Pass), kalp kapakçığı değişimi, kalp, karaciğer ve böbrek naklini kapsar.
Sigortalının poliçe vadesi içinde 90 günlük bekleme süresi sonunda yukarıda belirtilen rahatsızlıklara yakalanması durumunda takip eden ilk 30 gün için tedavi masrafları, 30 günlük sürenin sonunda ise sigortalının hayatta kalması koşuluyla toplu tazminat ödemesi yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Prim ve Ödeme Şekli Nasıldır?
Poliçenin primi yıllık 199 TL’dir. Poliçe primi nakit veya kredi kartı ile peşin ödenebileceği gibi anlaşmalı kredi kartlarına blokajlı olarak peşin fiyatına 9 eşit taksit seçeneği ile de ödenebilecektir.

Girişimcim Ziraat Güvencesinde ürününe sahip olmak için Ziraat Bankası'ndan ticari kredi çekmek zorunlu mudur?
Hayır, sadece Ziraat Bankası ticari müşterisi ve ticaret/esnaf siciline kayıtlı iş yeri sahibi olması yeterlidir.

Sigortalının birden çok ticari işletmesi olması durumunda poliçe tüm iş yerleri içinde geçerli olacak mı?
Sigortalının birden çok ticari işletmesi olsa dahi sadece adresi poliçede belirtilen firması için teminat verilmektedir. 

Genel Şartlar