Elektronik Cihaz Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ani ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan ve sigorta konusunu cihazların onarım veya ikame edilmesini gerektirecek şekilde maddi bakımdan etkileyen hasarları teminat altına alır.

Teminatlar

 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
 • Kısa devre, yüksek voltaj
 • Yangın, yıldırım, her nevi infilak, kavrulma, kararma, duman ve is
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler
 • Su ve rutubet etkisi, paslanma
 • İşletme personeli veya üçüncü şahısların, ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajı
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • İstisna edilmeyen tüm riskler

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Seri vasıtalarla yapılacak nakliye masrafları ve fazla mesai ücret zamları
 • Seyyar cihaz teminatı

Genel Şartlar