Eczane Paket Sigortası

Genel Bilgiler 

İnşaatı tamamlanmış, betonarme karkas, çelik konstrüksiyon veya yığma kagir yapı tarzındaki eczanelerin bina, çevre düzenlemeleri, demirbaş, makine, emtealarına karşı teminat verilen bir paket poliçedir.
Sadece eczane faaliyet alanı dahilinde bulunan riskleri teminat altına almak için hazırlanmış bir üründür.

Zorunlu Teminatlar

 • Yangın; bina, emtea, makine, demirbaş
 • Sel, su baskını, yer kayması
 • Grev, lokavt kargaşa, halk harekatı, kötü niyetli hareketler, terör  

Ek teminatlar

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Enkaz kaldırma
 • İş durması
 • Alternatif iş yeri masrafları
 • Arızi inşaat montaj işleri
 • Kazaen kırılma
 • İlaç bozulması
 • Raf ve vitrin devrilmesi
 • Sur-Charge teminatı
 • Nöbet süresince otomatik kuver
 • Yangın mali sorumluluk
  • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
  • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
  • Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğu
 • Alternatif iş yeri (hasar nedeniyle iş yeri değişikliği) masrafları
 • İş durması
 • Hukuksal koruma
 • Bina sabit kıymetleri hırsızlığı
 • Ziraat yardım
 • Enflasyon endeks

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Dolu
 • Deprem yanardağ püskürmesi
 • Muhteviyat hırsızlık
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Kira kaybı
  • Mal sahibi veya intifa sahibinin kira kaybı
  • Kiracının kira kaybı
 • Taşınan kupür/reçete
 • Emniyeti suistimal
 • İşveren mali sorumluluk
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • Ferdi kaza
 • Çevre düzenlemesi
 • Kasa muhteviyatı
 • Dekorasyon
 • Bahçe düzenlemesi
 • Şahıs malları

Genel Şartlar