Dolu Ağ Sigortası

Genel Bilgiler

Dolu, yangın, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin, fırtınanın, hortumun, taşıt çarpmasının (kara ve hava taşıtları), yer kaymasının, terör ve kötü niyetli hareketlerin, dolu ağ örtüsüne ve yapı malzemesine zarar vermesinden dolayı sigorta bedeline kadar güvence altına alır. Sigortaya kabul şartı olarak; ÇKS kaydı olmayan ve kredi kullanımı bulunan üreticilere yönelik yapılmaktadır.

Teminatlar

 Teminat kapsamındaki risklerden dolayı hasara uğrayan;

  • Dolu ağ örtüsü
  • Yapı malzemesi olan direkler ve tel sistemini, teminat kapsamına almaktadır.

Ürün ve ürünlerdeki eksilme, kalite kaybı hasarları, her türlü kısmi hasarlar, koruma ve kurtarma önlemleri kesin olarak teminat haricidir
Sigorta Bedeli: Dolu ağ örtü bedeli (Örtünün 2. yılından itibaren satın alma değerinden her bir yıl için % 15 eskime payı düşülmüş halidir), yapı malzemesi (direk ve teller) ve işçilik bedeli maliyet toplamından oluşmaktadır.