Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri türleri ile kafes ve ağlar risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği: Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam:

  • Deniz, göl çiftlikleri (Çipura, levrek, alabalık-kafeste üretim)
  • Kara çiftlikleri (Alabalık-havuzda üretim)
  • Deniz çiftlikleri (Sinarit, sargoz, kırmızı bantlı mercan, sargoz, sivriburun karagöz, minakop, antenli mercan, mandagöz mercan, litrini mercan, trança)

Ana Teminat Paketi

  • Genel Şartların A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen, sigortanın başlangıcından önceden mevcut olan hastalıklar ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan (Paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık
  • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
  • Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri
  • Kazalar
  • Predatörler
  • Alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar:

İsteğe bağlı olarak ağ ve kafesler teminat altına alınabilmektedir.

Koşullar:

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) entegre edilmiş su ürünleri sistemine kayıtlı olmak.

Genel Şartlar

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları