Devlet Destekli Sera Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar.

Prim Desteği: Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam:

  • Cam ve plastik seralar (Konstrüksiyon, örtü malzemesi, teknik donanım, ürün)
  • Yüksek tünel (Örtü malzemesi, ürün)

Teminat Paketi

  • Dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması kapsamında olup, risk inceleme - değerlendirme sonucuna göre fırtına ve hortum, heyelan, sel-su baskını, kar ve dolu ağırlığı teminat riski de teminat kapsamına alınabilmektedir.
  • Yüksek tüneller için sadece içindeki ürünün ve plastik örtüsünün; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını risklerine karşı sigortası yapılır.

Koşullar: Devletin %50 prim desteğinden faydalana bilinmesi için, seranın ve içindeki ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırılması ve her sene güncellenmesi zorunludur.

Genel Şartlar

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları