Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile  bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği: Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam: Kümes hayvanları

Teminat Paketi

Geniş Kapsam;

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında;

  • 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
  • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar teminat altına alınır.

Dar Kapsam (hastalık hariç);

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında;

  • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
  • Hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Koşullar: Geniş kapsamlı tarife için bio-güvenlik önlemleri ve hijyen kurallarının sağlanmış olması.

Genel Şartlar

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları