Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Genel Bilgiler

Veteriner Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği: Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam:

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla;

Koyun ve keçiler ile koç ve tekeler; 30. günden itibaren, 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigorta edilebilir.

Teminatlar

  • Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar: 

İsteğe bağlı olarak TARSİM teknik şartlarında aranan şartlar sağlanırsa şap, ek hastalık, hırsızlık ve yavru atma teminatları verilebilmektedir.

Koşullar: Veteriner Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS’e) kayıtlı olmak.

Genel Şartlar

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları