Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Genel Bilgiler

Veteriner Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS’e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği:  Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam: Süt Sığırları, Besi Sığırları (erkek), Mandalar

Teminat Paketi

Geniş Kapsam: Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

  • A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,
  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar:

İsteğe bağlı olarak TARSİM teknik şartlarında aranan şartlar sağlanıyorsa şap, ek hastalık, hırsızlık ve terör teminatları verilebilmektedir.

Dar Kapsam (hastalık hariç olmak üzere)

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler.

 Koşullar: Veteriner Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS’e) kayıtlı olmak.

Genel Şartlar

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Sigortası Genel Şartları