Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan parsellerde (açık alan) yetiştirilen bitkisel ürünlerde ve/veya meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemlerinde; doğrudan neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alır.

Prim Desteği: Don teminatı hariç olmak üzere diğer teminatlar için çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Don teminatında ise, don priminin 2/3’ü (%66’sı) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam: Bitkisel ürünler (meyve, sebze, tarla ürünleri, kesme çiçekler)

Ana Teminat Paketi

 • Dolu
 • Yangın
 • Fırtına
 • Hortum
 • Heyelan
 • Deprem
 • Sel-su baskını
 • Kar ağırlığı (Ağaç ve fidan için)

Meyve ağaçları Teminat Altında! Dolu, fırtına, hortum, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması, kar ağırlığı risklerinden dolayı ağacın tamamen hasara uğraması halinde 3 yıllık verim kaybı teminat altındadır. 

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar: 

 • Don (Çiçek dönemi de kapsam dahilinde olmak üzere sadece yaş meyvelerde)
 • Yaban domuzu (tarla ürünleri, sebzeler, çilek ve fidanlar)
 • Sap teminatı (buğday, arpa, çavdar, tritikale için ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları)
 • Kiraz, incir ve üzüm ürününde yağmur zararı, üzüm bağlarında yaprak teminatı

Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının; Meyve bahçeleri ve bağlar için kurulu olan Destek (Telli Terbiye Sistemleri’ne) verdiği zararları, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Destek (Telli Terbiye Sistemleri); Meyve bahçeleri ve bağlar için 

Koşullar: Devletin prim desteğinden yararlanmak içinarazi ve ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması gerekmektedir. 


Genel Şartlar

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları