Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Genel Bilgiler

HAYBİS ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamına alınmaktadır.

Prim Desteği: Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sigortaya Kabul Şartları:

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla;

 • Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olması,
 • En az 30 adet kovan olması,
 • İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,
 • Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması zorunludur.

Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.  
Arılı kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, TARSİM tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar nispetinde dâhildir.

Teminat Paketi

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve su baskını
 • Vahşi hayvan saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

Genel Şartlar

Devlet Destekli Arıcılık (Arı Kovanı) Sigortası Genel Şartları