Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası tarife ve talimatlarına istinaden düzenlenmektedir. İlçe bazlı kuraklık verim sigortası ile teminat altında yer alan risklerin neden olacağı verim kayıplarının ilçe bazında tespit edilen eşik verime kadarı teminat altına alınmaktadır. 

Prim Desteği: Tanzim edilecek poliçeler için çiftçilerimizin ödeyeceği primin %60’ı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam: Tarla ürünleri (Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, nohut, mercimek ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları kuru tarım olanlar.)

Ana Teminat Paketi

Kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış teminat kapsamındadır.(Bitkisel ürün dolu paket teminatları kapsam dışındadır.)

Koşullar: Devletin prim desteğinden yararlanmak için, arazi ve ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kuru tarım kaydı bulunan üreticiler için düzenlenmektedir. 

Genel Şartlar

Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartları