Çok Yıllık Ağaçlar Sigortası

Genel Bilgiler

Dolu, yangın, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin, fırtınanın, hortumun, taşıt çarpmasının (kara ve hava taşıtları), yer kaymasının, terör ve kötü niyetli hareketlerin, sigortalı ağaçlara tamamen zarar vermesinden dolayı 3 yıllık işletme maliyetleri, hasar gören ağaç sayısına göre fidan bedelleri ve hasar tarihinden itibaren 3 yıllık üründe beklenen gelir kayıpları sigorta bedeline kadar güvence altına alır. Sigortaya kabul şartı olarak; ÇKS kaydı olmayan ve kredi kullanımı bulunan üreticilere yönelik yapılmaktadır. 

Teminatlar

İş bu sigorta sözleşmesi, verime yatmış ağaçların “Tam Ziya” olması haline teminat vermektedir. Teminat kapsamındaki risklerden dolayı tam hasara uğrayan sigortalı ağaçların hasar tarihinden itibaren mevcut poliçede belirlenmiş verim ve birim fiyatın esas alınması kaydıyla 3 yıllık işletme maliyetleri ve 3 yıllık üründe beklenen gelir kayıplarını kapsamaktadır. Ürün ve ürünlerdeki eksilme, kalite kaybı hasarları, her türlü kısmi hasarlar, koruma ve kurtarma önlemleri kesin olarak teminat haricidir.

Gelir Kaybı: Poliçedeki ağaç sayısının, ağaç verimi ve ürünün kg fiyatı ile çarpımının bir yıllık değeridir. 3 yıllık gelir kaybı hesabında, mevcut poliçede belirlenmiş ağaç sayısı, verim ve birim fiyat esas alınacaktır.

İşletme Maliyeti: Fidan dikimi, toprak işleme, çukur açılması, gübreleme, can suyu ve ilaçlama işlemlerine ait poliçedeki ağaç başına işletme maliyeti bir yıllık değerlerdir. 3 yıllık işletme maliyetlerinde, poliçenin tanzim edildiği yıldaki değerler esas alınacaktır. 

Fidan bedeli: Poliçedeki ağaç çeşidine ait fidanın birim değeridir.

Sigorta Bedeli: Yıllık gelir kaybı ve işletme maliyetinin 3 yıl ile çarpımına, ağaç sayısına göre fidan bedel toplamının eklenmesiyle oluşmaktadır.