Çiftliğim Ziraat Güvencesinde

Genel Bilgiler

Ziraat Bankasının kredi müşterileri için büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri ve tavuk çiftlikleri gibi faaliyet konularında bulunan bina ve muhteviyatın teminat altına alındığı bir üründür. Bina, çevre düzenlemesi, emtea,makine, demirbaş, dekorasyon sigorta konuları için aşağıdaki teminatları içerir.

Zorunlu Teminatlar

  • Yangın,
  • Kara taşıtları çarpması,
  • Fırtına,
  • Kar ağırlığı,
  • Yer kayması,
  • Sel-su baskını,
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,

Ek Teminatlar

  • Deprem yanardağ püskürmesi

Genel Şartlar