Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Hasar Süreci

Üretici, sigortalı hayvanlarında poliçesinde yer alan teminatlarla ilgili bir hasar olması halinde hasar ihbarını en geç 24 saat içinde doğrudan TARSİM Çağrı Merkezine (0850 250 82 77) yapılmalıdır.

Çağrı Merkezine; hasar gören hayvana ait poliçe numarasının, hasar tarihinin, hasar nedeninin ve eksperin size ulaşabileceği cep telefon numarasının doğru verilmesi gerekmektedir. Çağrı Merkezi hasar dosyasını açtıktan sonra, üreticinin cep telefonuna en kısa sürede isimli ve cep numarası olan veteriner hekim hasarınıza görevlendirilmiştir şeklinde mesaj gönderilmektedir.

Bu mesajı alan üretici, 24 saat içerisinde veteriner hekimin hasara gelmemesi durumunda bunu TARSİM'e bildirmelidir.

Bir hasar durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının, aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir. Aksi halde, hasar dosyasında evrak eksikliğinden dolayı tazminat ödeme süreci uzamaktadır.

  • Sigortalı hayvanın ölümü veya mecburi kesimi durumunda, ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belge, hayvanın mecburi kesimi durumunda, satılan kısmına ilişkin, müstahsil makbuzu veya fatura,
  • Hayvanın, hasar anında çekilmiş fotoğrafları (yavru atma dâhil),
  • Mezbahada kesimi durumunda, mezbaha kesim raporu ve tartım fişi,
  • Hayvanın ölümü veya kesim sonrası, kısmi veya tam imhası durumlarında imha raporu,
  • Hayvanın infertilite (kısırlık) gerekçesi ile kesimi durumunda, suni tohumlama belgeleri ve işletme döl verim kaydı,
  • Hayvanın, RPT nedeni ile hasar görmesi durumunda, mıknatıs yutturulduğuna dair belge,
  • Hayvanın yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hastalıktan dolayı, hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri,
  • Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperince gerekli görülecek diğer hususlarda, laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuvar raporu,
  • İnfertilite (kısırlık) nedeniyle, meydana gelen mecburi kesim hasarlarında, hasarlı hayvanın resmi kayıtlara göre (TÜRKVET - Veteriner Bilgi Sistemi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kayıtları) poliçe dönemi içerisinde, buzağılama hadisesinin olmuş olması ve son buzağılama hadisesinden sonra, en az 4 kez suni tohumlama işleminin olması ve belgelenmesi gerekmektedir.

Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç poliçe bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya, banka kanalıyla ödenir. Üretici, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek, nüfus cüzdanı göstermek ve poliçe numarasını söylemek suretiyle tazminatını alabilir.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, TARSİM'e vermekle yükümlüdür.

Örnek:

HASAR 123456

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası (boşluk) Küpe Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456 TR123456789100

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı