Balıkçı Teknesi Sigortası

Genel Bilgiler

Deniz veya göllerde balıkçılık amacıyla bulunan teknelerin maruz kalacağı çeşitli rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır. Ziraat Balıkçılık Tekne Sigortalarında iki teminat seçeneği mevcuttur.

  • Teknenin uğrayacağı hakiki veya hükmi tam ziya haline karşı teminat sağlanmış olup, kısmi hasar ve masraflar ile kurtarma, yardım ve dava say masrafları teminat kapsamı dışındadır.
  • Münhasıran yangın, yıldırım, infilak, karaya oturma, herhangi bir nesneye çarpma ve/veya temas nedeniyle oluşabilecek kısmi hasar ve ziyalar da sigorta kapsamına dahil edilmiş olup, bunun dışındaki tüm kısmi hasarlar ile çatışma sorumluluğu teminatı sigorta kapsamından hariçtir.

Teminatlar

  • Tekne makine teminatı

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • Harp grev teminatı

Genel Şartlar