Alternatif Kasko

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan, iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alınır.
Çarpma, çarpışma, yanma gibi birçok riske karşı güvence sağlamaktadır. Ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Araç onarımlarının “Özel Servis”lerde yapılması amaçlandığından “Yetkili Servis”lere gidilmesi durumunda %25 oranında muafiyet uygulanacaktır.
 • Parça değişiminde öncelikle “Eşdeğer Yedek Parça”nın kullanılacak olması, eşdeğer parça bulunamıyorsa logosuz orijinal parça, logosuz orijinal parçanın bulunmaması halinde ise çıkma parça ile değişim yapılacak olup aksi halde ise %25 oranında muafiyet uygulanacaktır.
 • Cam Kırılması hasarlarında ise Ziraat Sigorta A.Ş. ile anlaşmalı cam servislerinde muafiyet uygulanmayacak ancak orijinal cam talep edilmesi halinde veya anlaşmasız cam servislerinde yapılacak onarımlarda 200 TL’den az olmamak üzere hasarın %20’si oranında muafiyet uygulanacaktır.

Teminatlar

 • Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
 • Grev, Iokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucunda meydana gelen zararlar
 • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi
 • Sel ve su baskını
 • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkisiz kişilerce çekme - çekilme zararları
 • Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar
 • Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi
 • Kemirgen hayvanların vereceği zararlar (Sadece otomobil, kamyonet, minibüs kullanım tarzı olan araçlar için verilir.)
 • Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hukuksal Koruma Sigortası

Ek Teminatlar

 • Asistans yardım hizmeti
 • İkame Araç hizmeti
 • Mini Onarım hizmeti

*Limit poliçe bazında değişmektedir.

Genel Şartlar